Vận Động

Ứng dụng thuyết Tam Tài (Thiên - Địa - Nhân), vận động của Đông Phương Y Pháp là các phương pháp thu nạp và bảo trì năng lượng Tiên Thiên. Chuyên gia vận động của Đông Phương Y Pháp hướng dẫn thực hiện các bài tập cá nhân hóa có kế hoạch riêng, nhằm đạt được hiệu quả tối đa.
Vận Động Thể Chất - Bệnh Tật Tiêu Trừ

01. Khí Công Dưỡng Sinh

Là quá trình luyện sinh - hành - biến khí, tức luyện cho khí sinh ra đầy đủ, vận hành thông suốt, khiến cơ thể được điều hòa âm dương, đẩy lùi bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Quá trình Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần gồm 3 bước và 3 phương pháp:

Bước 1: Tích lũy khí

Bước 2: Cố bản bổi tinh

Bước 3: Biến đổi tinh thành khí

Phương pháp 1: Luyện Tâm

Phương pháp 2: Luyện Thở

Phương pháp 3: Luyện Ngoại Hình<

 • Bước 1: (tích lũy năng lượng)
 • Bước 2: (tránh thất thoát, bồi thêm năng lượng)
 • Bước 3: Biến đổi tinh hoa vật chất của cơ thể bằng cách luyện tập khí công kết hợp hơi thở để biến đổi tinh (vật chất) thành khí (năng lượng), đồng thời thay đổi về chất cấu trúc của cơ thể.Luyện Tâm (Điều Tâm): Bắt buộc phải gạt bỏ mọi suy nghì, ưu tư và tình cảm để đầu óc trống rỗng hoặc phải tập trung ý niệm vào một điểm để đưa trí não vào một trạng thái đặc biệt. Cách luyện này gọi là Định ThầnLuyện Thở (Điều Tức): Những bài tập thở gồm: Nạp Khí - Vận Khí - Xả Khí - Bế Khí, đều phải "nhẹ và sâu" (sẽ chỉ dẫn ở phần sau).Luyện Ngoại Hình (Điều Thân): Gồm nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể qua nhiều tư thế, xuyên qua 6 cách: Đi - Đứng - Ngồi - Nằm - Quỳ - Thoa Bóp.
Lê Hữu Tuấn

Tên chuyên gia hướng dẫn: Lê Hữu Tuấn

 • Họ và tên: Lê Hữu Tuấn
 • Ngày sinh: 01-11-1955
 • Nơi sinh: Tây Hồ, Hà Nội
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học cổ truyền

02. Yoga

Đông Phương Y Pháp ứng dụng 840.000 tư thế yoga với 10 trường phái gồm:
 1. Hatha yoga
 2. Ananda Marga yoga
 3. Ashtanga yoga
 4. Vinyasa yoga
 5. Power yoga
 6. Yin yoga Iyengar yoga
 7. Bikram yoga
 8. Hot yoga
 9. Kundalini yoga
 10. Gentle yoga
Nguyễn Thị Hương

Tên chuyên gia hướng dẫn: Nguyễn Thị Hương

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Ngày tháng năm sinh: 7/6/1989
 • Quê quán: Chí Linh, Hải Dương

03. Thái Cực Quyền Dưỡng Sinh

Đông Phương Y Pháp sử dụng 88 công thức có chọn lọc của thái cực quyền để phù hợp với từng cá nhân người bênh, điển hình có:

 1. Khởi thức
 2. Tả hữu dã mã phân tung
 3. Bạch hạc lượng xí
 4. Tả hữu lâu tất ảo bộ
 5. Power yoga
 6. Yin yoga Iyengar yoga
 7. Thủ huy tỳ bà
 8. Tả hữu đảo niệm hầu
 9. Tả lãm tước vĩ
 10. Hữu lãm tước vĩ
 11. Đơn tiên
 12. Vân thủ

Trần Lan

Tên chuyên gia hướng dẫn: Trần Lan

Tên đầy đủ: Trần Thị Hương Lan

Ngày sinh: 21 – 04 – 1966

Nơi sinh: Hà Nội

Quy Trình Vận Động

 • Bước 1: Thăm khám, hội chẩn

 • Bước 2: Lựa chọn bài tập phù hợp

 • Bước 3: Định hướng cường độ tập

 • Bước 4: Hướng dẫn bài tập

 • Bước 5: Nhắc nhở thời gian tập luyện

 • Bước 6: Hướng dẫn môi trường tập luyện

Các Bệnh Lý Áp Dụng Điều Trị

Đặt lịch khám chữa bệnh