Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Lĩnh vực điều trị: Thực liệu

Tiểu sử

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Ngày tháng năm sinh: 7/6/1989
 • Quê quán: Chí Linh, Hải Dương

Qúa trình học tập - làm việc

 • Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
 • Chứng chỉ “Kiến thức và thực hành về dinh dưỡng căn bản và kĩ năng tư vấn” – Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
 • Học Sức khoẻ thuận tự nhiên – Viện Đào tạo Bách Khoa
 • Học Thực Dưỡng cô Như Châu
 • Thực hành Thanh lọc thân tâm – Thầy Thích Tâm Thành
 • Học Cân bằng năng lượng, thầy Phạm Tám

Thành viên tổ chức

 • Câu lạc bộ Bác sĩ Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tradimec

Hoạt động cộng đồng

Đặt lịch khám chữa bệnh

14/06

hôm nay

15/06

Ngày mai

16/06

Ngày kìa

+

Khác